Permanente educatie

16 november 2017

De laatste sessie gaat over het om- en bijscholen van (IT-)talent. Waarom is dit zo belangrijk? Wat zijn de meestgevraagde skills? Wat zijn de hotste opleidingen en certificeringstrajecten op dit moment? Met onder meer een Best Practice van Make IT Work, een omscholingsinitiatief van de Hogeschool van Amsterdam.

Tijd Onderwerp
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Welkom door dagvoorzitter Alex Beishuizen namens AG Connect
14.05 uur Introductie door vakredacteur Ester Schop van AG Connect
Hoe staat het met de opleidingsmogelijkheden van Nederlandse IT-professionals? Waar ervaren zij de grootste knelpunten? De belangrijkste uitkomsten van de Salary Survey 2017
14.20 uur Belangrijkste trends in IT-opleidingenland - Piet Hompus, Global Knowledge
Welke trainingen en certificaten zijn hot? En in welke vorm komt een opleiding het beste tot zijn recht (klassikaal, online of blended)?
14.45 uur Best Practice: Make IT work, over de succesvolle omscholing van IT’ers bij de Hogeschool van Amsterdam
Baukje Vetter (HvA), Jan Hendriks (Incentro) en Bart van Ackooij (oud-student) over ‘Make IT Work’ Dit omscholingsproject moet de mismatch op de IT-arbeidsmarkt aanpakken. Het helpt vacatures voor software-ontwikkelaars, securityspecialisten en straks ook business analysten, in te vullen en biedt werkloze hoogopgeleiden kans op een baan.
15.10 uur Belang van softskills voor IT-professionals
Mirjam Heek, Eigenaar/Trainer/Coach/Adviseur bij Open Minds en trainer vaardigheden bij Calco over het belang van softskills voor IT-professionals – en valt dat eigenlijk wel aan te leren? En waarom spant Calco zich zo in om vrouwen te enthousiasmeren voor de IT? Hoe doen ze dat? En werkt het ook?
15.35 uur De potentie van statushouders bij het invullen van IT-vacatures
Paul Mbikayi, directeur van Refugee Talent Hub, was zelf vluchteling en helpt nu statushouders aan een baan. Wat kunnen zij betekenen bij het invullen van uw IT-vacatures? En tegen welke beperkingen lopen organisaties en de statushouders aan?
16.00 uur Round-up door dagvoorzitter Alex Beishuizen
16.10 - 17.00 uur Netwerkborrel

Aanmelden

Win de strijd om het schaarse IT-talent dankzij de juiste voorbereiding: bezoek Scherpschutters van AG Connect!

Aanmelden